Aanpak

Een effectief stappenplan zorgt voor de beste resultaten voor jouw onderneming.

In zes stappen is onze aanpak te omschrijven. De eerste stap is het koppelen van de data en het analyseren daarvan. Vervolgens maken we gezamenlijk een plan voor het inzetten van de juiste marketingactiviteiten voor de juiste doelgroepen. Dit vertalen we in communicatiemiddelen. Daarna analyseren en evalueren we samen wat de resultaten zijn om op basis daarvan de campagnes te verbeteren.

aanpak-info-01
1. Dataconnectie
aanpak-info-02
2. Database analyse
aanpak-info-03
3. Marketing jaarplanning
aanpak-info-04
4. Uitvoering
aanpak-info-05
5. Feedback & rapportage
aanpak-info-06
6. Evaluatie & finetunen
aanpak-info-01

Stap 1: Dataconnectie

Een dataconnectie met jouw winkelautomatiseringspakket is essentieel om de juiste marketingactiviteiten te kunnen ontplooien!

Een dataconnectie met jouw winkelautomatiseringspakket is essentieel om de juiste marketingactiviteiten te kunnen ontplooien!

Jouw winkelautomatiseringspakket bevat de informatie over jouw klanten en hun aankoopgedrag. Om deze data te ontsluiten, maken wij een koppeling met jouw winkelautomatiseringspakket en onderzoeken we de relevante informatie voor het uitvoeren van marketingdoeleinden. Deze connectie kunnen we pas opzetten na goedkeuring en ondertekening van een contract tussen jou en Loyalty Lab. Dit contract is opgesteld conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) privacyregelgeving.

De gegevens worden dan periodiek opgehaald en verwerkt. Alle communicatie tussen jouw winkelautomatiseringspakket en onze database geschiedt via een veilige verbinding.
Wij sturen geen informatie terug naar jouw winkelautomatiseringspakket. Alle verrijkingsslagen die we maken (zoals bijvoorbeeld verhuis- en opschoningsinformatie) vermelden wij op jouw persoonlijk dashboard zodat jij dat zelf in jouw database kunt aanpassen, na verificatie. Op deze manier behoudt je altijd de controle over jouw database.

aanpak-info-02

Stap 2: Database analyse

Jouw klantendatabase is goud waard!

Wie zijn jouw klanten? Waar wonen je klanten? Wat is de klantwaarde? Hoe vaak komen de klanten terug? Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden door een grondige analyse van jouw database. Met de uitkomst van de analyse kunnen we vaststellen waar de quick-wins te behalen zijn en welke marketingcommunicatiemiddelen we kunnen inzetten om op korte en op middellange termijn een omzetverhoging te realiseren.

aanpak-info-03

Stap 3: Marketingplan

Persoonlijk marketingjaarplan

Het maken van een goed plan begint met het stellen van doelen. Als je wilt groeien met je bedrijf, bekijken we waar deze groei vandaan moet komen. Nieuwe klanten werven? Bezoekfrequentie verhogen van de bestaande klanten? Of bestedingsbedrag verhogen? Vervolgens bekijken we welke marketingactiviteiten we kunnen ondernemen om die doelstellingen te bereiken (en tegen welk budget). Het voordeel is dat jij als ondernemer weet wat de marketinginspanningen gaan worden, welke doelen bereikt dienen te worden en tegen welke investeringen, dit gebaseerd op een planning en slim gebruik van de database. Ontzorgen is hierbij ons doel!

aanpak-info-04

Stap 4: Uitvoering

Het oog wil ook wat!

Of het nu gaat om campagnes (zowel offline als online), een nieuwe huisstijl, het bouwen van een  website, mystery shopping of een mooi logo: we hebben alle expertise in huis om dit te ontwikkelen. De samenwerking met de designers en creatieve collega’s van The Other Side of the Moon heeft al tot menig succes geleid in verschillende branches.

aanpak-info-05

Stap 5: Analyses en rapportages

Meten is weten

Van elke actie die een ondernemer inzet, meten we de resultaten. De ondernemer krijgt deze -mits beschikbaar- teruggekoppeld met de benchmark-gegevens. Dit zijn de responsrapportages. Het voordeel voor jou als ondernemer is dat je altijd inzicht krijgt in de kosten en baten van de ingezette marketing (ofwel: is je investering terugverdiend?).

De standaardrapportages zijn terug te vinden op het persoonlijke dashboard van de ondernemer.

aanpak-info-06

Stap 6: Evaluatie en finetunen

Als de doelen gesteld zijn, de campagnes geïmplementeerd en uitgevoerd, de analyses gemaakt en besproken, dan is het tijd voor de evaluatie. Doordat we op zoveel mogelijk vlakken de controle houden, kunnen we ook kritisch kijken of de doelstellingen bereikt zijn. Daar waar nodig kunnen we selecties aanpassen, creaties re-designen, finetunen en bijsturen.

  • Sandra Christiaansen
    Sandra Christiaansen

Wij sparren graag met jou over de mogelijkheden.
Via welk e-mailadres mag ik contact met je opnemen?